FeelEco Tablety do myčky All in One 40 ks

249  vč. DPH

Čisté a lesklé nádobí zajistí již od prvního mytí, bez předmývání a s úsporou vody a energie. Neobsahují konzervanty, fosfonáty, ani parfémy. Nezanechávají na nádobí nepříjemný zápach. Tablety jsou baleny do voděrozpustné fólie a není tedy nutné je před použitím vybalovat.

14 skladem

Katalogové číslo: 8594005471061 Kategorie:
 

Energetické hodnoty

Složení

bez parfémů = nezanechává nepříjemný zápach na nádobí čisté a lesklé nádobí již od prvního mytí bez předmývání = úspora vody a energie vysoce účinné již od 50 °C vhodné pro EKO programy tableta v rozpustné fólii, bez vybalování odstraní mastnotu, zaschlá vajíčka, maso, omáčky, víno, čaj či kávu bez konzervantů a fosfonátů snadno biologicky odbouratelné vhodné pro čističky odpadních vod plně recyklovatelný kartonový obal

Popis

ZÁKLAD RECEPTURY TVOŘÍ EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ PERKARBONÁT SODNÝ A SODA. SLOŽENÍ PRODUKTU JE DOPLNĚNO CITRÁTEM SODNÝM, AKTIVNÍMI LÁTKAMI Z ROSTLINNÝCH OLEJŮ A VYSOKÝM OBSAHEM ENZYMŮ, KTERÉ SPOLEČNĚ SE SPECIÁLNÍMI ZMĚKČUJÍCÍMI SLOŽKAMI VELMI DOBŘE UMYJÍ I ZASCHLOU A ODOLNOU ŠPÍNU.
MÉNĚ NEŽ 5 %:
Neiontové povrchově aktivní látky
Látky na bázi rostlinných olejů (naoř, řepkový, kokosový a částečně palmový), které podporují odmaštění a snazší odstranění špíny.
Enzymy
Aktivní složky umožňující účinně mýt i při nízkých teplotách. Štěpí komplikované nečistoty na menší, o které se postarají ostatní aktivní látky.
5 % NEBO VÍCE, AVŠAK MÉNĚ NEŽ 15 %:
Bělicí činidla na bázi kyslíku
Používáme ekologicky nezávadný perkarbonát sodný, který dokonale vybělí pomocí sody a peroxidu. Je vhodný i pro děti a alergiky, neobsahuje chlór.
Polykarboxyláty
Příspívají ke změkčení vody a úpravě mycí lázně tak, aby se špína z nádobí snadněji smyla.

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

OBAL
Papírová skládačka 560g. Plně recyklovatelný obal.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Další informace

Hmotnost 300 g